اخبار

آگهي مزایده واگذاری مشارکتی واحد ادیومتری (شنوایی سنجی) درمانگاه فاطمیه و واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت هان و دندان شهرستان فسا

آگهي مزایده واگذاری مشارکتی واحد ادیومتری (شنوایی سنجی) درمانگاه فاطمیه و  واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت هان و دندان شهرستان فسا
منتشر شده در 31 شهریور 1399
دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا در نظر دارد نسبت به واگذاری مشارکتی واحد ادیومتری (شنوایی سنجی) درمانگاه فاطمیهو واگذاری واحد دندانپزشکی مرکز جامع سلامت هان و دندان شهرستان فسا اقدام نماید .   آگهي مزایده برگزار کننده ...
استخدام نیرو های پیمانی و قراردادی در سال ۹۸ چه موقع و چگونه صورت می پذیرد؟
- استخدام کلیه نیروها اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی پس از کسب مجوز از وزارت متبوع و با صلاحدید مسئولین دانشگاه بر اساس نیاز دستگاه  و پست های بلاتصدی آزمون استخدامی برگزار می گردد.شرایط و زمان آزمون از طریق اطلاع رسانی در سایت دانشگاه و روزنامه های کثیرالانتشار  به اطلاع کلیه واجدین شرایط شرکت در آزمون می رسد.

نظر سنجی

نظر شما درباره، تغییر ظاهر پورتال دانشگاه علوم پزشکی فسا چیست؟