دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2


Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

پرسمان دفتر نهاد دانشگاه علوم پزشکی فسا


Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

گزارش عملكرد

گزارش عملكرد گزارش عملكرد دانشگاه علوم پزشكی فسا در سال 1391 حوزه فناوری اطلاعات عقد قرار داد و همكاری با بخش خصوصی جهت ارائه مشاوره و مستند سازی خدمات مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات در دانشگاه(RFP ) خرید تجهیزات مورد نیاز برای پروژه  توسعه زیر ساخت شبكه دانشگاه پیگیری ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

رابطین IT

رابطین IT لیست رابطین IT: نام حوزه: نام رابط حوزه ریاست: جناب آقای زارعیان معاونت توسعه ، مدیریت و منابع: جناب آقای مهرفر معاونت آموزش: سرکار خانم حلیمه کریمی، جناب آقای مهندس وردیان معاونت تحقیقات و فناوری: سرکار خانم بردبار ، ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73

معرفی اداره فناوری اطلاعات

معرفی اداره فناوری اطلاعات ICTیا فناوری‌‌ اطلاعات‌ و ارتباطات (Information&Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک ...

Notice: Undefined index: view in C:\inetpub\wwwroot\fums\components\com_content\router.php on line 73