دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

کلمات کلیدی

 1. فسا
 2. دانشگاه فسا
 3. دانشگاه علوم پزشکی فسا
 4. فرهنگی
 5. دانشجویی
 6. فرهنگی و دانشجویی
 7. دانشجویی و فرهنگی
 8. معاونت فرهنگی
 9. معاونت فرهنگی و  دانشجویی
 10. معاونت دانشجویی و فرهنگی
 11. درمان
 12. معاونت درمان
 13. بهداشت
 14. معاونت بهداشت
 15. توسعه
 16. مدیریت
 17. مدیریت منابع
 18. توسعه و مدیریت منابع
 19. معاونت توسعه و مدیریت منابع
 20. معاونت توسعه
 21. تحقیقات
 22. فناوری
 23. تحقیقات و فناوری
 24. معاونت تحقیقات و فناوری
 25. معاونت تحقیقات
 26. معاونت آموزشی
 27. آموزش
 28. غذا
 29. دارو
 30. غذاو دارو
 31. معاونت غذا و دارو
 32. معاونت غذا
 33. پزشکی
 34. دانشکده پزشکی
 35. پرستاری
 36. دانشکده پرستاری
 37. دانشکده بهداشت
 38. پیراپزشکی
 39. دانشکده پیراپزشکی
 40. بیمارستان
 41. ولیعصر
 42. بیمارستان ولیعصر
 43. شریعتی
 44. بیمارستان شریعتی
 45. دکتر علی شریعتی
 46. علی شریعتی
 47. دکتر علی شریعتی
 48. بیمارستان دکتر علی شریعتی
 49. حوادث
 50. فوریت
 51. فوریت پزشکی
 52. فوریت های پزشکی
 53. مدیریت حوادث
 54. حوادث و فوریت های پزشکی
 55. مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
 56. اورژانس
 57. 115
 58. اورژانس فسا
 59. روابط عمومی
 60. حراست
 61. مدیریت حراست
 62. فناوری اطلاعات
 63. مدیریت فناوری اطلاعات
 64. آمار
 65. مدیریت آمار
 66. امور حقوقی
 67. شورای پیشنهادات
 68. پیشنهادات
 69. عملکرد و شکایات
 70. بازرسی عملکرد و شکایات
 71. بازرسی
 72. برنامه استراتژیک
 73. استراتژیک
 74. شهرستان فسا
 75. حوزه ریاست
 76. کارکنان
 77. اساتید
 78. سامانه پژوهان
 79. کمیته
 80. پژوهان
 81. پروپوزال
 82. پاورپوینت
 83. سرچ پیشرفته
 84. سرچ مقالات
 85. پاداش
 86. هیأت علمی
 87. منابع الکترونیک
 88. مقاله
 89. مدلیب
 90. فرم پروپزال
 91. پژوهشی
 92. صفحه شخصی
 93. کنگره
 94. اطلاعات پژوهشی
 95. سوختگی
 96. سرباز
 97. دسترسی به منابع
 98. ثبت عنوان
 99. اولویتهای پژوهشی
 100. استعداد درخشان
 101. بیدردی
 102. پایان نامه ها
 103. it
 104. ارزشیابی کارکنان
 105. مناقصه
 106. طب سنتی
 107. بیمه
 108. صندوق
 109. رادیو
 110. بیمه تکمیلی
 111. استخدام
 112. ارزشیابی
 113. اتوماسیون
 114. کرونا
 115. چارت معاونت
 116. تغذیه
 117. ید
 118. گواهی آموزشی
 119. گواهی
 120. کوهورت
 121. کمیته تحقیقات
 122. کشیک
 123. کد پستی
 124. کتابخانه
 125. کارگزینی
 126. پزشک خانواده
 127. پردیس
 128. نمرات
 129. نمازجمعه
 130. نتایج ازمون
 131. پشتیبانی
 132. مطب
 133. مصاحبه
 134. مشاوره
 135. مدارک
 136. مجلات
 137. اخلاق
 138. فیش
 139. فیش حقوقی
 140. فارغ التصیل
 141. عکس
 142. علوم پایه
 143. ضوابط
 144. نظارت
 145. ولایت
 146. پیمانی
 147. نحوی
 148. اتاق عمل
 149. ریاست
 150. روماتولوژی
 151. رفاهی
 152. رزومه
 153. دکتر
 154. نهاد
 155. درمانگاه
 156. فاطمیه
 157. حمزه
 158. انتقالات
 159. جدیدالورود
 160. دانشجو
 161. جزوات
 162. ثبت نام
 163. تعهد
 164. تعهد محضری
 165. تسهیلات
 166. تجلیل
 167. بین الملل
 168. برنامه درسی
 169. برنامه کلاسی
 170. بیوشیمی
 171. بالینی
 172. اینترنت
 173. اپیدمیولوژی
 174. انتخاب واحد
 175. اناتومی
 176. اسکان
 177. آسپرین
 178. معاینات
 179. معاینه
 180. جوکاران
 181. بیماری
 182. ICS
 183. طب
 184. راهنما
 185. مسئول
 186. داروخانه
 187. قیمت
 188. سه گانه
 189. ماده
 190. ازمایشگاه
 191. ظرفیت
 192. برچسب
 193. سلف
 194. باکلوفن
 195. زیست شناسی
 196. زیست
 197. ژنتیک
 198. اعصاب
 199. تعهدنامه
 200. سم
 201. پورتال
 202. نمایشگاه
 203. تخصص
 204. نیمسال
 205. طرح رویش
 206. صندوق رفاه
 207. رزرو
 208. جشن
 209. ایین نامه
 210. گوگل
 211. کالای پزشکی
 212. پست الکترونیک
 213. خیرین
 214. پزشک
 215. صنایع
 216. ستاد
 217. رونمایی
 218. دستیاری
 219. نمونه
 220. خیراتی
 221. تحول نظام سلامت
 222. قصار
 223. ایازی
 224. بهورز
 225. بازنشستگی
 226. ایثارگران
 227. همایونفر
 228. جمشیدی
 229. جیحونی
 230. افسریان
 231. عبداللهی
 232. نیکویی
 233. جوانمردی
 234. قاسمی
 235. امیرخانی
 236. آوند
 237. مأکولاتی
 238. مرادی
 239. ثابت
 240. نجفی کلیانی
 241. باقری
 242. کیانی
 243. بردبار
 244. عطاءالهی
 245. مقبول
 246. بهرامعلی
 247. وردیان
 248. کوهپایه
 249. ضیائی
 250. آستانه
 251. غلامی
 252. زایمان
 253. جنین‌
 254. رحم‌
 255. عوارض‌
 256. Preterm
 257. Prematurity
 258. Mortality
 259. Placental
 260. Dysfunction
 261. Uterus
 262. Anemia
 263. هموگلوبین
 264. Obstetric
 265. Complications
 266. Abortion
 267. آبسه
 268. آبله‌مرغان
 269. آپنه
 270. آتروفی
 271. آرتروز
 272. آرتریت
 273. آریتمی
 274. آفتاب زدگی
 275. آفتاب سوختگی
 276. آكنه
 277. آلرژن
 278. آلرژی
 279. آلوئول
 280. آمالگام
 281. آمبولی
 282. آمپوتاسیون
 283. آمنوره
 284. آناتومی
 285. آنافیلاكسی
 286. Smallpox
 287. Ataxia
 288. Atrophy
 289. Arteriosclerosis
 290. Arrhythmia
 291. Axon
 292. Acne
 293. Anatomy
 294. آنتی بادی
 295. Antibacterial
 296. آنتی بیوتیك
 297. آنتی باكتریال
 298. آنتی هیستامین
 299. آندروژن
 300. Androgen
 301. Endoscope
 302. آندوسكوپی
 303. Endoscopy
 304. آنژین
 305. Angina
 306. آنفلوآنزا
 307. Influenza
 308. آنمی
 309. Anemia
 310. آنوس
 311. آی ، یو ، دی
 312. Optometry
 313. اپی گلوت
 314. Epilepsy
 315. اپیدرم
 316. اپیدمیولوژی
 317. Epidemiology
 318. اتوایمیون
 319. Autoimmune
 320. اتوزوم
 321. Autosome
 322. اتوكلاو
 323. اجابت مزاج
 324. اچ. آی . وی
 325. HIV
 326. ادرار
 327. Urine
 328. Orthopedics
 329. ارتوپدی
 330. ارتودنسی
 331. ارگاسم
 332. ارگان
 333. Organ
 334. باسیل
 335. Bacillus
 336. بافت
 337. Tissue
 338. باكتری
 339. Bacteria
 340. بالغ
 341. Adult
 342. Bradycardia
 343. Brucellosis
 344. برونش
 345. برونشیت
 346. بری بری
 347. بهداشت
 348. Hygiene
 349. بوتولیسم
 350. Botulism
 351. بی‌حسی
 352. بیستوری
 353. بیضه
 354. Testis
 355. بیلی‌روبین
 356. Bilirubin
 357. بیماری حاد
 358. Acute disease
 359. بیماریهای مقاربتی
 360. بینایی
 361. Vision
 362. بیوپسی
 363. Biopsy
 364. بیوشیمی
 365. Biochemistry
 366. بیولوژی
 367. Biology
 368. Pupil
 369. Patella
 370. پاتوژن
 371. Pathogen
 372. پاتولوژی
 373. Pathology
 374. پادتن
 375. Antibody
 376. پالس
 377. Pulse
 378. پره اكلامپسی
 379. Pre-eclampsia
 380. پروتز
 381. پروستات
 382. Prostate
 383. پرولاكتین
 384. prolactin
 385. پریتونیت
 386. پستان
 387. Breast
 388. پلاسنتا
 389. Placenta
 390. پلاكت
 391. Platelet
 392. پلور
 393. Pleura
 394. پلی اوری
 395. پماد
 396. Ointment
 397. پنومونی
 398. Pneumonia
 399. پوستول
 400. Poliomyelitis
 401. پیر چشمی
 402. پیلونفریت
 403. Pyelonephritis
 404. پیوند بافت زنده
 405. Graft
 406. تاتو
 407. Tattooing
 408. تامپون
 409. تاندون
 410. Tendon
 411. تاول
 412. تب
 413. Fever
 414. Tetanus
 415. تخمدان ها
 416. تخمك گذاری
 417. تراخم
 418. تراشه
 419. Trachea
 420. تروما
 421. Trauma
 422. Thrombus
 423. ترومبوفلبیت
 424. تستوسترون
 425. تشنج
 426. Convulsion
 427. تصفیه كننده
 428. Detergent
 429. تغذیه
 430. Nutrition
 431. تنفس
 432. Respiration
 433. Breath
 434. تهوع
 435. Nausea
 436. Tuberculosis
 437. توراكس
 438. Thorax
 439. تومور
 440. Tumor
 441. توهم
 442. تیفوئید
 443. Fetus
 444. حاملگی
 445. Pregnancy