دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

خدمات معاونت تحقیقات و فن آوری

خدمات معاونت تحقیقات و فن آوری میز خدمت االکترونیکی خدمات مربوط به معاونت فرهنگی و دانشجویی مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا مجله گالن سامانه پژوهان سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی

خدمات معاونت آموزشی

خدمات معاونت آموزشی   میز خدمت االکترونیکی خدمات مربوط به معاونت آموزشی سامانه جامع طبیب سامانه آموزشي سما سامانه درخواست میهمانی دانشجویان سامانه درخواست انتقالی دانشجویان  

خدمات معاونت دانشجوئی فرهنگی

خدمات معاونت دانشجوئی فرهنگی     میز خدمت االکترونیکی خدمات مربوط به معاونت فرهنگی و دانشجویی پایگاه خبری و اطلاع رسانی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فسا سامانه جشنواره دانشجوی نمونه سال 96 ثبت نام متقاضیان شرکت در جشنواره قرآن و عترت سایت ...

خدمات معاونت توسعه و مدیریت منابع

خدمات معاونت توسعه و مدیریت منابع     میز خدمت االکترونیکی   خدمات مربوط به معاونت توسعه و مدیریت منابع دریافت احکام پرسنلی سامانه حضور غیاب کارکنان تقاضای نقل و انتقالات سامانه ثبت تجارب مدیریتی سامانه مهندسي مشاغل سامانه مناقصه الکترونیکی ...