دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

به گزارش وب دا ؛ اختتامیه اولین مدرسه تابستانی طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با حضور هیات رییسه دانشگاه ، دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشجویان استعداد درخشان کلان مناطق دهگانه کشور برگزار شد.

در این مراسم دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا ضمن اشاره به دستاوردهای طرح تحول و نقش دانشجویان در استمرار این دستاوردها ، خواستار توجه وزارت بهداشت به دانشگاههای کشور بر اساس عملکرد  جهت تحقق عدالت آموزشی آنها شدند.

ایشان ایجاد گفتمان در حوزه طرح تحول آموزش پزشکی را اولین قدم و بهره گیری از آرای دانشجویان در این عرصه را مهم تلقی نمودند.

در ادامه آیین اختتامیه دکترپورعباس دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت آموزشی وزارت بهداشت ضمن تقدیر از برگزاری این مدرسه در دانشگاه علوم پزشکی فسا اظهار داشتند که سابقه تاریخی نقاط روشن پیشرفت علمی در کشور ریشه در فعالیتها و حرکتهای دانشجویی داشته است لذا شرط تحقق بسته ها نیز حرکت دانشجویی است.

همچنین دکترسیدامین کوهپایه معاون آموزشی دانشگاه گزارشی از روند اجرایی مدرسه و دستاوردهای آن ارائه نمودند .

در این مراسم آقای رضا طاهر زاده از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه تهران از کلان منطقه 10 کشور که در این مدرسه شرکت نموده بودند بعنوان نماینده دانشجویان میهمان ضمن تشکر از برگزار کنندگان این مدرسه ، اظهار داشت : در این مدرسه ضمن آشنایی عمیق با بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش پزشکی از عملکرد دانشگاه علوم پزشکی فسا خوشحال شدم و دریافتیم که با کمترین امکانات هم می توان کارهای بزرگ انجام داد و خواستار توجه ویژه وزارت بهداشت به این دانشگاه شدند.

در پایان دانشجویان برتر که بهترین پیشنهادها را برای تحقق بسته ها ارائه نموده بودند مورد تقدیر قرار گرفته و جوایزی نیز به ایشان اهداء شد.