دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

شنبه 13/6/95 شب

مراسم افتتاحیه به همراه برنامه‌های تفریحی

یک‌شنبه 14/6/95

10-8 صبح: مراسم رسمی افتتاحیه به همراه سخنرانی دکتر لاریجانی یا نماینده ایشان

12-10 صبح:

               کلاس A: آینده‌نگاری (دکتر دهنویه)

                              اساتید: دکتر کوهپایه- دکتر عبداللهی- مهندس وردیان

               کلاس B: مرجعیت علمی (استاد آوند)

                              اساتید: آقای باقری- دکتر فرجام- دکتر همایونفر

16-14 بعد از ظهر:

               کلاس A: ادامه مبحث آینده‌نگاری (دکتر دهنویه)

                              اساتید: دکتر کوهپایه- دکتر عبداللهی- مهندس وردیان

               کلاس B: زیست‌فناوری پزشکی (دکتر قنبری)

                              اساتید: دکتر ابراهیم‌نژاد- دکتر مباشر- دکتر نجفی‌پور

دوشنبه 15/6/95

10-8 صبح:

               کلاس A: پزشکی پاسخگو و معرفی مرکز AKDC (دکتر خانی و دکتر نجفی‌پور) و ارائه گزارش از کوهورت دانشگاه (دکتر فرجام)

                              اساتید: دکتر خانی- دکتر نجفی‌پور- دکتر فرجام- دکتر مقبول- دکتر افسریان

               کلاس B: فلسفه و چیستی علم (دکتر بنیانی)

                              اساتید: دکتر کوهپایه- استاد آوند- مهندس وردیان

12-10 صبح:

               کلاسB: ادامه مبحث فلسفه و چیستی علم (دکتر بنیانی)

                              اساتید: دکتر کوهپایه- استاد آوند- مهندس وردیان

  کلاس A: دانشگاه‌های نسل سوم (دکتر کوهپایه) به همراه ارائه گزارش از مرکز رشد دانشگاه (دکتر عبدالهی)

                 اساتید: دکتر کوهپایه- دکتر عبداللهی- دکتر همایونفر

16-14 بعد از ظهر:

               کلاس B: دانشگاه‌های نسل سوم (دکتر کوهپایه) به همراه ارائه گزارش از مرکز رشد دانشگاه (دکتر عبدالهی)

                 اساتید: دکتر کوهپایه- دکتر عبداللهی- دکتر همایونفر

               کلاس A: مرجعیت علمی (استاد آوند)

                              اساتید: آقای باقری- دکتر فرجام- دکتر نجفی‌پور

22-19 شب:

               خلاقیت (دکتر دهقانی)

                              اساتید: دکتر کوهپایه- دکتر عبدالهی- دکتر همایونفر- دکتر نجفی‌پور

سه‌شنبه 16/6/95

10-8 صبح:

               کلاس A: اخلاق حرفه‌ای (دکتر انجو)

                              اساتید: دکتر کریمی- دکتر ثابت- دکتر فریدونی- دکتر وجدانی – دکتر عطاالهی

               کلاس B: طب سنتی (دکتر هاشم‌پور) و کارگاه عملی گیاهان دارویی (دکتر عبدالهی، خانم مهندس کیهان پور و خانم مهندس احمدی)

                              اساتید: دکتر هاشم‌پور- دکتر صدیق- دکتر عبداللهی- دکتر کوهپایه

12-10 صبح:

مراسم اختتامیه به همراه سخنرانی و اهدای لوح تقدیر

 

بازگشت به صفحه اصلی