دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

پیام دکتر امین کوهپایه، رئیس محترم مدرسه تابستانه

برای اولین بار در کشور مدرسه تابستانی ویژه دانشجویان استعداد درخشان کلان مناطق ده گانه با محوریت بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از تاریخ 14 لغایت 16 شهریور ماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می گردد که در تاریخ دانشگاه بی سابقه است.

یکی از مهمترین اهداف مدرسه تابستانه این است که حوزه فکری دانشجویان را از محدوده اطلاعات فراتر برده و آنها را به دایره ای از دانش و تعقل گسترش دهد.

دانشجویان استعداد درخشان از دانشگاههای کشور در این مدرسه حضور خواهند یافت و ضمن تبیین بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به نقش آنان در ترجمان و تحقق بسته ها پرداخته خواهد شد.

این مدرسه یک فرصت است که دانشجویان با مباحث نوین در حوزه آموزش و برنامه ریزی آشنا شوند که می تواند نقش بسزایی در شکل گیری آینده علمی آنها داشته باشد.

 

بازگشت به صفحه اصلی