دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

بسم الله الرحمن الرحیم

حدود دو سال پیش بود که از سوی مقام عالی وزارت جناب دکتر هاشمی جهت گذراندان یک دوره فلوشیپی در لیدرشیپی بهداشت به نمایندگی از کشور عزیزم در معیت جناب آقای دکتر امامی رضوی عازم ژنو شدم.از شاخه خاورمیانه EMRO سازمانی بهداشت جهانی جمعی حاضر بودیم. از کنجکاوی های فراوانی که داشتم دستاوردهایی بیش از مباحث تئوری نصیبم شد. ما حصل همه تعاملات وشنیده ها تقویت یک نکته در وجودم بود وآن هم آنکه ، اگر کسی در نظام سلامت دنیا حرفی برای گفتن دارد باید جهد خود را مصروف آن کند که خلق الله بیمار نشوند ویا اگر دچار بیماری گردیدند کمترین ناتوانی ها را بهم بزنند.

از سویی درست است که با پیشرفت تجهیزات و دانش بشری پرده از رمز وراز بیماریهای مرموز ونادر برداشته ایم ولی هنوز آنچه مردم را به کام مرگ می کشاند ناشی از عوارض پرفشاری خون، چاقی، دیابت و... است بنابراین برای هر کس که امید به تغییر چهره واقعی سلامت برای این جامعه شریف دارد راهی باقی نمی ماند مگر آنکه از تمامی پتانسیل های موجود برای کنترل این دست بیماریها بهره برد؛ از این جهت برگزاری این مدرسه تابستانی را می ستایم که سعی دارد این دستاورد نجات بخش بشری را در وجود دانشجویان عزیز که هویت جدیدی را در عرصه سلامت می جویند نهادینه کند.

به برگزارکنندگان وشرکت کنندگان درود می فرستم وبرای هر گونه همکاری در جهت تداوم این برنامه های زیر بنایی واساسی اعلام آمادگی می نمایم

.

دکتر علیرضا عسکری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

بازگشت به صفحه اصلی