دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

اولین جلسه هسته مرکزی مدرسه تابستانی در روز 29 تیر  ماه 1395 با هدف برنامه ریزی مدرسه تابستانی  برگزار گردید.

در این جلسه جناب اقای دکتر کوهپایه به تشریح و تبیین اهداف و برنامه ها پرداختند و همچنین  سرکار خانم سینا  و کاوسی و اقایان حمیدرضا ثابت، سامان بازیار، پوریا سعادت و مهدی خرمی  در این راستا برنامه های خود را ارائه دادند.

 

IMG 728511

 

 بازگشت به صفحه اصلی