دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

مدرسه تابستانی یکی از برنامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که سالانه به منظور مطالعه عمیق پیرامون یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه آکادمی در دانشگاه ها و مدارس پژوهشی و یا دانش افزایی و ارتقای مهارتی دانشجویان برگزار می شود.مدرسه های تابستانی یک فرصت است تا دانشگاه ها اندکی از امور آموزشی و پژوهشی متعارف فاصله بگیرند و تا اندازه ای به شراکت در مناقشه های علمی روز مشغول شوند.یکی از مهمترین اهداف مدرسه تابستانه این است که حوزه دانش را از محدوده دانشگاه فراتر میبرد و آنرا به دایره ای از نخبگان غیر دانشگاهی نیز گسترش می دهد.دانشگاه علوم پزشکی فسا نیز درنظر دارد به منظور آشنایی دانشجویان با طرح تحول آموزش از تاریخ 14 لغایت 16 شهریورماه سال جاری مدرسه تابستانی برگزار کند که از جمله مهمترین محورهای این همایش عبارتند از:

  • آینده نگاری و مرجعیت علمی
  • زیست فناوری در آینده پزشکی
  • دانشجویان دانشگاه های نسل سوم
  • طب سنتی در نظام سلامت
  • فلسفه و چیستی علم
  • اخلاق حرفه ای
  • الگوهای آموزش در سلامت
  • Concept Map
  • تفکر انتقادی
  • تکنیک های خلاقیت

جهت نام نویسی، با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

07153316324