دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

دبیرخانه

دبیرخانه نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا شماره تماس با دبیرخانه: 53316324-071 کدپستی دانشگاه علوم پزشکی فسا: 7461686688

معرفی کارگاه ها

معرفی کارگاه ها 1.آینده نگاری و مرجعیت علمی : یکی از محور های مورد تاکید در تحول آموزش پزشکی توجه به بحث آینده نگاری و مرجعیت علمی است که در راستای نقشه راه تحول 20 ساله اموزش پزشکی جهت کسب مرجعیت علمی می باشد.در این زمینه سیاست های چون حمایت مادی و معنوی از نواوری ...

معرفی اساتید

معرفی اساتید مدرسه تابستانی یکی از برنامه های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی است که سالانه به منظور مطالعه عمیق پیرامون یکی از مسائل چالش برانگیز در حوزه آکادمی در دانشگاه ها و مدارس پژوهشی و یا دانش افزایی و ارتقای مهارتی دانشجویان برگزار می شود.مدرسه های تابستانی یک ...

تیم برگزارکننده

تیم برگزارکننده تیم برگزار کننده مدرسه تابستانه دکتر امین کوهپایه دکترا فارماکولوژی رئیس مدرسه تابستانه دکتر عباس عبداللهی phd باکتری شناسی سرپرست مدرسه تابستانی    سرکار خانم میترا سینا کارشناس ارشد آموزش پزشکی مسئول استعداد درخشان ...