دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

موقیت کلی فسا.

فسا  شهری در ۱۴۵ کیلومتری جنوب شیراز واقع در استان فارس است. شهرهای سروستان، داراب، جهرم، استهبان در همسایگی فسا قرار دارند.

 map001

موقیت مکانی شهرستان فسا در استان فارس.

دوستانی که از سایر استانها  قصد سفر به فسا را دارند ابتدا باید به شیراز رفته و سپس عازم فسا  شوند.

 map2

برای رفتن به فسا ابتدا لازم است به پایانه مسافر بری شهید مدرس شیراز  رفته و از انجا عازم پایانه مسافر بری  شهرستان  فسا  شد. در این نقشه تمامی مسیر های احتمالی منتهی به  پایانه مدرس شیراز (پایانه مسافر بری کاراندیش،فرودگاه شهید دستغیب و پایانه مسافر بری امیر کبیر)اورده شده است.

1.مسیر اول از فرودگاه شهید دستغیب به سمت پایانه شهید مدرس

2.ازپایانه مسافر بری شهید کاراندیش به پایانه شهید مدرس

3.از پایانه مسافر بری امیرکبیر به پایانه مسافربری شهید دستغیب

map3

نقشه راهنمای مسیر پایانه مسافر بری فسا تا دانشگاه علوم پزشکی فسا

map4