دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

summer

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

تیم برگزار کننده مدرسه تابستانه

Koooohpayeh

دکتر امین کوهپایه

دکترا فارماکولوژی

رئیس مدرسه تابستانه

Dr Abdollahi

دکتر عباس عبداللهی

phd باکتری شناسی

سرپرست مدرسه تابستانی

 

 سرکار خانم میترا سینا

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئول استعداد درخشان و امور نخبگان

 

 سرکار خانم الهام احرام پوش

کارشناس ارشد تغذیه

کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 

 سرکار خانم طاهره غلامی

کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

 سرکار خانم آمنه ابوالقاسمی

کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مسئول واحد E.D.O

 

 جناب آقای امین کیانی

کارشناس ارشد بهداشت

 

Hamid Sabet

 حمید رضا ثابت

دانشجو کارشناسی بیهوشی

دبیر کل مدرسه تابستانه

Armin f

 آرمین فریدونی

دانشجو کارشناسی تکنولوژی جراحی

نائب دبیر مدرسه تابستانه

 kavoosi J

 ژاله کاووسی

دانشجو کارشناسی تکنولوژی جراحی

دبیر علمی مدرسه تابستانه

 samana.b

 سامان بازیار سارانی

دانشجو کارشناسی بیهوشی

دبیر اجرایی مدرسه تابستانه

 soheil kh

 مهدی خرمی سروستانی

دانشجو دکتری عمومی

کادر اجرایی مدرسه تابستانه

 pouria

 پوریا سعادت

دانشجو دکتری عمومی

کادر اجرایی مدرسه تابستانه

 

 محمد محمدی

دانشجو کارشناسی تکنولوژی جراحی

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

mohammad t

محمد ترابی

دانشجو دکتری عمومی

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

tajvarpoor

زهرا تاجورپور

دانشجو کارشناسی تکنولوژی جراحی

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

shahab D

شهاب دشتی

دانشجو کارشناسی تکنولوژی جراحی

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

Arimin A

آرمین علیزاده

دانشجو کارشناسی تکنولوژی جراحی

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

keihan k

کیهان کرمی

دانشجو کارشناسی تکنولوژی جراحی

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

 

فروغ رضایی

دانشجو کارشناسی هوشبری

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

 

محمد صادق تسلیم

دانشجو کارشناسی هوشبری

همکار اجرایی مدرسه تابستانه

بازگشت به صفحه اصلی