دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

لیست رابطین IT:

نام حوزه: نام رابط
حوزه ریاست: جناب آقای زارعیان
معاونت توسعه ، مدیریت و منابع: جناب آقای مهرفر
معاونت آموزش: سرکار خانم حلیمه کریمی، جناب آقای مهندس وردیان
معاونت تحقیقات و فناوری: سرکار خانم بردبار ، جناب آقای جمشیدی
معاونت فرهنگی ، دانشجویی: سرکار خانم زارعی ، جناب آقای مهندس خالقی
معاونت درمان: سرکار خانم لیلا سادات ابوالفتحی
بیمارستان شریعتی: جناب آقای مهندس شب بویی
بیمارستان حضرت ولی عصر (عج): جناب آقای مهندس خاور
اورژانس: جناب آقای سید ایوب حسینی
معاونت غذا و دارو: جناب آقای جوکار

 

لیست رابطین دانشجو:

نام خوابگاه نام رابط
خوابگاه 1 زینبیه: سرکار خانم خدابخشی
خوابگاه 2 زینبه: سرکار خانم اسکندری
خوابگاه 2 زینبیه: سرکار خانم زهرا ابراهیمی
خوابگاه 8 دستگاه: سرکار خانم موذن
خوابگاه ولایت: جناب آقای نعیم سالاری و حمید پور محمدی
خوابگاه گلستان: جناب آقای عبداله درویشی