دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

ICTیا فناوری‌‌ اطلاعات‌ و ارتباطات (Information&Communication Technology)، بدون شک تحولات گسترده ای را در تمامی عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال داشته و تاثیر آن بر جوامع بشری به گونه‌ای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل شدن به یک جامعه اطلاعاتی است.

به جرات می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف ، هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطلاعات، در بین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع، سازمان ها و بالاخره همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید. به طوری که امروزه فناوری اطلاعات مرزهای کشورهای جهان را در می نوردد و ملت ها را در یک جامعه جهانی گردهم می آورد.
 شبکه

 

 فناوری اطلاعات

 شاید بتوان گفت به کارگیری صحیح فناوری اطلاعات نه تنها آینده زندگی بشر را بهبود خواهد بخشید، بلکه سعی دارد تا خرابی های به بار آمده ناشی از فناوری های گذشته را نیز اصلاح نماید. به عنوان مثال به کارگیری فناوری اطلاعات مشکلات ترافیک، کمبود مکان فیزیکی جهت انجام کار و تحصیل، کمبود زمان، رقابت و حسادت های بی مورد و پنهان کاری در تحصیل علوم، اشتغال و تبادل فرهنگی را مرتفع خواهد نمود. طبعاً در این عرصه جدید، هر فرد و جامعه ای که با شناخت و اشراف بیشتر، اهداف و آرمان روشنتر پا به میدان بگذارد می تواند از این فناوری بهره بیشتری ببرد و در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جهان نقش بیشتری داشته باشد. بنابراین مدیران و متخصصان آگاه می بایست در جهت تامین و تثبیت جامعه اطلاعاتی و دانش محور اقدام كرده كه در این رویكرد استراتژیك می‌باید هرچه سریعتر خود را با رویكردهای چهارگانه:

   1- تولید و ذخیرهاطلاعات

   ۲-پروسه ایجاد سیستمهای اطلاعات

   ۳-زیر ساخت فناوری اطلاعات

   ۴-پیش درآمدی بر فرآیند مدیریت اطلاعات

كه فرصت طلایی، برای همراهی با جهان پیشرفته و ورود به جامعه دانش محور فردا، را فراهم خواهد كرد و این ضرورتی است غیر قابل اغماض