دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

شیوه نامه اتوماسیون آماری

شیوه نامه اتوماسیون آماری شیوه نامه استفاده از اتوماسیون آماری اتوماسیون آماری: اتوماسیون آماری مجموعه ای از نرم افزارها ، سخت افزارهاوشبکه های ارتباطی تحت وب است که مدیریت گردش کار فرایند تولید آمار( طراحی فرم ها ، جمع آوری ، دسته بندی ، طبقه بندی و گزارش دهی ) یک سازمان را ...

سایت های پرکاربرد

سایت های پرکاربرد سامانه آماری دانشگاه               amar1.fums.ac.ir:8080/FarazSolution سایت مرکز آمار ایران                                                               www.irstat.ir سایت سالنامه استانداری                                               salnameh.sci.org.ir سایت ...

مشخصات دانشگاه

مشخصات دانشگاه   دانشگاه علوم پزشكی فسا:        تاسیس دانشگاه علوم پزشكی فسا ازسال 1356در زمینی به مساحت 750000 متر مربع و زیربنای16110 مترمربع، باهدف مجتمع پزشک روستایی و تنها با پذیرش 14 نفر دانشجوی پزشكی زیر نظر دانشگاه شیراز آغاز به کار نمود. ساختمان آموزشی و ...