دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

سایت های پرکاربرد

سایت های پرکاربرد سامانه آماری دانشگاه               amar1.fums.ac.ir:8080/FarazSolution درگاه ملی آمار                                                                سایت سالنامه استانداری                                               salnameh.sci.org.ir سایت شورای ...

مشخصات دانشگاه

مشخصات دانشگاه   دانشگاه علوم پزشكی فسا:        تاسیس دانشگاه علوم پزشكی فسا ازسال 1356در زمینی به مساحت 750000 متر مربع و زیربنای16110 مترمربع، باهدف مجتمع پزشک روستایی و تنها با پذیرش 14 نفر دانشجوی پزشكی زیر نظر دانشگاه شیراز آغاز به کار نمود. ساختمان آموزشی و ...