دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

ارتباط با ما

ارتباط با ما سرپرست واحد آمار            بیتا سادات زگردی       emailProtector.addCloakedMailto("ep_e1f77a2c", 1); کارشناسان واحد:                                             سمانه سینا                                             طیبه لقایی                   ...

نشریات آماری

نشریات آماری سالنامه چشم انداز دانشگاه در یک نگاه سالنامه سال 95 چشم انداز 6 ماهه اول سال 95 پمفلت سالنامه سال 94    

شیوه نامه اتوماسیون آماری

شیوه نامه اتوماسیون آماری شیوه نامه استفاده از اتوماسیون آماری اتوماسیون آماری: اتوماسیون آماری مجموعه ای از نرم افزارها ، سخت افزارهاوشبکه های ارتباطی تحت وب است که مدیریت گردش کار فرایند تولید آمار( طراحی فرم ها ، جمع آوری ، دسته بندی ، طبقه بندی و گزارش دهی ) یک سازمان را ...