دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

دوره های آموزشی برگزار شده ستاد آمار در سال 95

دوره های آموزشی برگزار شده ستاد آمار در سال 95 جهت توانمند سازی پرسنل آمار و مدارک پزشکی ستاد ، بیمارستانها و مراکز بهداشت دوره های آموزشی در این راستا در سال 95 برگزار گردید. که عناوین آن بدین شرح است : * دوره آموزشی پروپوزال نویسی بر اساس گامهای روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی فسا * دوره آموزشی ...

مراسم تقدیر از جناب آقای مهندس بردبار

مراسم تقدیر از جناب آقای مهندس بردبار جلسه تقدیر از جناب آقای مهندس بردبار به پاس چهارسال مدیریت آماروفناوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 95/6/8  با حضور پرسنل آمار و واحدIT دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم از مدیریت دلسوزانه و خدمات ارزنده ایشان در زمینه ارتقای کمی و کیفی این دو حوزه تشکر ...