دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

آموزش های حراست

آموزش های حراست بر گزاری دوره آموزشی "کتترل خشم" دوره آموزشی کنترل خشم ویژه پرسنل انتظامات مجموعه دانشگاه،بیمارستان حضرت ولی عصر(عج) و بیمارستان دکتر علی شریعتی و مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی در تاریخ 19 و20 خردادماه سال جاری در دوگروه جداگانه و به میزان 8 ...