دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

مدیریت

مدیریت نام و نام خانوادگی سمت ایمیل شماره تماس صادق مهدوی نیا مدیر روابط عمومی دانشگاه emailProtector.addCloakedMailto("ep_24c37633", 1); 2227093-0731 حسن زارعیان کارشناس روابط عمومی emailProtector.addCloakedMailto("ep_701df7b8", ...

آشنایی با اداره روابط عمومی

آشنایی با اداره روابط عمومی تاریخچه روابط عمومی در جهان تاریخ ادیان و مذاهب جهان مملو از روشهای مختلف رهبران و پیشوایان دینی در تأثیرگذاری برافكار عمومی و جلب اعتماد و اطمینان در مردم است، بگونه‌ای كه پیامبران دینی را می‌تواننخستین” افسران روابط عمومی“ نامید. همزمان با ادامه حیات ...

معرفی اداره روابط عمومی

معرفی اداره روابط عمومی دفتر روابط عمومی دانشگاه با انجام وظایف و فعالیت های مختلف ارتباطی که بطور عمده در قالب فعالیتهای ارتباط با رسانه های جمعی ، فعالیت های انتشاراتی ، تبلیغاتی ، نظر سنجی وسنجش افکار وارتباط با دانشجویان ، کارکنان، اساتید و مسوولان و همچنینامور تشریفاتی ...