دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی فسا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

تماس با ما

تماس با ما نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا شماره تلفن های دانشکاه   کد شهر فسا 071 مرکز تلفن 53350994-6 نمابر 53357091 حوزه ریاست 53355012 53357093-4    مدیریت ...