دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

زمان خارج از دسترس

زمان خارج از دسترس دوشنبه 27/4/96 از ساعت 12 تا 14 به علت قطع سراسری اینترنت از مخابرات

لیست دفاتر پیشخوان فسا

لیست دفاتر پیشخوان فسا ردیف آدرس مدیر 1 فلکه سنگی خانم سمیه برومند 2 بلوار صاحب الزمان آقای مصطفی رحیمی 3 روبروی ثبت احوال آقای محمد علی حسینی 4 خیابان رسالت خانم سمیه فیوضی 5 فلکه سینما بسمت پمپ بنزین خانم مریم اکبر زاده 6 نرسیده ...

نظر سنجی

نظر سنجی آیا از ظاهر سایت رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی فسا دانشگاه فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا فرهنگی دانشجویی فرهنگی و دانشجویی دانشجویی و فرهنگی معاونت فرهنگی معاونت فرهنگی و  دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی درمان معاونت درمان بهداشت معاونت بهداشت توسعه مدیریت مدیریت منابع توسعه و مدیریت ...