دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

khayyerin salamat

مجمع خیرین سلامت

معرفی اعضا

معرفی اعضا ردیف نام ونام خانوادگی عنوان 1 مجتبی ذوالقدر عضو اصلی هیات مدیره 2 عبدالحمید پاک آیین عضو اصلی هیات مدیره 3 ابوالقاسم آوند عضو اصلی هیات مدیره 4 وحید رهنورد عضو ...