دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

راهبرد مشارکت دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا ، تمام مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و ودستورالعمل هایی را که مربوط به خدمات مشتریان خود می باشد را پیش از ابلاغ به مدت ۲ هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و نظرات و پیشنهادات سازنده مردمی را دریافت می دارد.