دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

توافق نامه سطح خدمات

 

توافق نامه سطح خدمات دانشگاه علوم پزشکی فسا

مقدمه :

به طور کلی توافق نامه سطح خدمات یک قرارداد تضمین کیفیت خدمات دوجانبه بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده است . با عنایت به توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی و اهمیت کیفیت و پایداری آن برای دستگاه های اجرایی لزوم بهره گیری و تدوین استاندارد های کیفی برای سرویس ها ضروری خواهد بود. به همین منظور توافق نامه سطح ارائه خدمات ارائه میگردد.

هدف :

 • هدف از این توافق این است که حداقل سطوح کیفیت خدمات دانشگاه علوم پزشکی فسا ، کیفیت تحویل خدمات الکترونیکی  (مجموعه فرم ها و خدمات الکترونیکی که برای ارائه خدمات به خدمت گیرنده بر روی پرتال دانشگاه علوم پزشکی فسا به ادرس
  fums.ac.ir و زیر پرتال های آن قرار دارد.) برای خدمت گیرندگان مورد توافق قرار گیرد.
 • این بیانیه ، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت ، روش های نظارت و مسئولیت های سازمانی را در صورت لزوم مشخص میکند .

تعاریف :

 • خدمت دهنده : دانشگاه علوم پزشکی فسا
 • خدمت گیرنده : ارباب رجوع / شهروندان
 • سایت : مجموعه فرم ها و خدمات الکترونیکی که برای ارائه خدمات به خدمت گیرنده بر روی پرتال دانشگاه علوم پزشکی فسا به ادرس fums.ac.ir و زیر پرتال های آن قرار دارد.

مسئولیت :

این بخش قوانین و مقرراتی را که به دانشگاه علوم پزشکی فسا اجازه میدهد خدمت ارائه شده در توافق سطح خدمت را ارائه کند ، مستند میکند . همچنین به صورت شفاف بیان می شود که دستگاه چه مسئولیت قانونی در قبال شهروند متقاضی خدمت دارد.

 • سازمان اداری و استخدامی موافقت میکند که خدمت و یا پشتیبانی محصول به ترتیب زیر ارائه شود :
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که مستندات آن به شرح زیر میباشد :
 • بر اساس آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی مصوب شورای عالی اداری به شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/93 تمام دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی نمودن خدمات دستگاه و ارائه آن از طریق درگاه ، دفاتر پیشخوان و یا سایر طرق اقدام نماید.
 • دانشگاه علوم پزشکی فسا دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های خدمات الکترونیکی بر اساس مکاتبه شماره 9381 رئیس مرکز توسعه دولت الکترونیک ، فناوری اطلاعات و آمار وزارت کشور اخذ نموده است.
 • بر اساس بند پ ماده 67 برنامه پنج ساله ششم کشور دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به الکترونیکی نمودن فرآیند ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی تا پایان سال سوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.

تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی :

 • خدمت گیرنده مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه / پست /دفتر پیشخوان/حضوری به این دستگاه ارائه نماید.
 • جهت استفاده از خدمات دستگاه خدمت گیرنده متعهد می شود تحت هیچ شرایطی از این سایت جهت کارها نامشروع و ممنوع استفاده ننماید و همچنین از انجام عملیاتی که موجب صدمه دیدن سایت و اخلال در عملکرد آن شود جدا خود داری کند.
 • در صورتیکه پس از پرداخت هزینه های این خدمت و تکمیل فرم های مربوطه و تحویل آنها به این دستگاه ، خدمت گیرنده نتواند ظرف 4 روز کاری مجوز خود را دریافت کند ، سازمان به ازای هر روز دیرکرد غیر موجه غرامتی معادل 200 هزار ریال به متقاضی پرداخت نماید.
 • موارد مربوط به فرم (اطلاعات خدمت / زیر خدمت ) جهت ارائه روی پایگاه "میز خدمت الکترونیک/انتخاب معاونت مورد نظر "در قسمت معرفی خدمت هر خدمت پیوست شده که به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت ، تعداد مرتبه مراجعه حضوری ، نحوه دسترسی و زمان های دسترس به خدمت و کلیه جزئیات خدمت بصوت متعهدانه از وی دستگاه ذکر می شود.
 • سامانه ملی 190 به منظور پاسخگویی و رسیدگی به شکایات بهداشتی درمانی هموطنان عزیز مهیا و بصورت شبانه‌روزی آماده دریافت شکایات شما عزیزان خواهد بود.
 •  
 • در صورت نیاز به برقراری تماس با ریاست محترم دانشگاه می‌توانید از طریق سامانه ارتباط با ریاست  و یا تلفن شماره  ۵۳۳۵۷۰۹۳ - ۰۷۱  اقدام نمایید.
 •  
 • در صورت نیاز به دسترسی به شماره تماس هریک از واحدهای تحت پوشش دانشگاه می‌توانید از طریق تارنمای دانشگاه و قسمت تماس با مربوط به هر واحد اقدام نمایید.
 •  
 • جهت آشنایی با خدمات قابل ارائه در هر بخش می‌توانید از طریق منوهای موجود در صفحه اصلی سایت دانشگاه به میز خدمت الکترونیک مراجعه نمایید.
 •  
 • در صورت تمایل به منظور ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات می‌توانید پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات را در پایگاه : "میز خدمت الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی فسا/کلیک بر روی معاونت مورد نظر جهت مشاهده خدمات مربوط به ان معاونت/انتخاب خدمت مورد نظر/کلیک بر روی دکمه نظر سنجی آن خدمت" تکمیل فرمائید.

هزینه ها و پرداخت ها :

توافق مربوط  هزینه ها و پرداخت ها مطابق با هر خدمت به صورت جداگانه در پایگاه "میز خدمت الکترونیک/انتخاب معاونت مورد نظر/معرفی خدمت" به صورت پیوست قرار داده شده.

دوره عملکرد :

این توافق نامه تا تاریخ 29/12/98 و تحت امضای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی فسا اعتبار دارد و در پایان دوره زمانی یک توافقنامه سطح خدمت جدید ایجاد و امضا خواهد شد تا ارائه خدمات ادامه یابد.

خاتمه توافقنامه :

 • خدمت دهنده نباید هیچ تبعیضی را در مورد خدمات مشابه در شرایط مساوی بین سرویس گیرندگان در توافقنامه قائل شود.
 • هر گونه توافق اضافه بر شرایط مندرج در توافقنامه سطح خدمت بین سرویس دهنده و خدمت گیرنده با رعایت شرایط رقابتی و حقوقی بلامانع است.