دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیریت آمار

دوره های آموزشی برگزار شده ستاد آمار در سال 95

دوره های آموزشی برگزار شده ستاد آمار در سال 95 جهت توانمند سازی پرسنل آمار و مدارک پزشکی ستاد ، بیمارستانها و مراکز بهداشت دوره های آموزشی در این راستا در سال 95 برگزار گردید. که عناوین آن بدین شرح است : * دوره آموزشی پروپوزال نویسی بر اساس گامهای روش تحقیق دانشگاه علوم پزشکی فسا * دوره آموزشی ...

عناوین برخی فعالیت های انجام شده در سال 95

عناوین برخی فعالیت های انجام شده در سال 95 1-تعداد 42 جدول سیناسا اطلاعات مربوط به پایان سال 1394 تکمیل و ثبت گردید. 2- سالنامه استانداری شامل 12 جدول مربوط به کلیه حوزه ها به روز شد . 3- تعداد 80 شاخص مربوط به حوزه های انسانی نقشه جامع ، پژوهشی ، فرهنگی ، آموزش ، مالی و اداری سال 94 در سامانه ...

کاربران آماری

کاربران آماری پرسنل ستاد آمار حوزه اصلی فعالیت طیبه لقایی درمان و بیمارستان ،درمانگاه ها ،اورژانس 115،تسهیلات بهداشت درمانی طاهره اکبریان آموزش ،دانشجویی فرهنگی ، بهداشت ،تحقیقات وفناوری،سرشماری ودبیرخانه آمار سمانه سینا توسعه ، غذا ودارو نماینده کاربران محل ...

ارتباط با ما

ارتباط با ما سرپرست واحد آمار            بیتا سادات زگردی       emailProtector.addCloakedMailto("ep_9366088b", 1); کارشناسان واحد:                                             سمانه سینا                                             طیبه لقایی                   ...

مراسم تقدیر از جناب آقای مهندس بردبار

مراسم تقدیر از جناب آقای مهندس بردبار جلسه تقدیر از جناب آقای مهندس بردبار به پاس چهارسال مدیریت آماروفناوری اطلاعات دانشگاه در تاریخ 95/6/8  با حضور پرسنل آمار و واحدIT دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم از مدیریت دلسوزانه و خدمات ارزنده ایشان در زمینه ارتقای کمی و کیفی این دو حوزه تشکر ...

نشریات آماری

نشریات آماری سالنامه چشم انداز پمفلت سالنامه سال 93 چشم انداز 6 ماهه اول سال 95 پمفلت سالنامه سال 94