دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

مدیریت آمار

 

دانشگاه علوم پزشكی فسا:

       تاسیس دانشگاه علوم پزشكی فسا ازسال 1356در زمینی به مساحت 750000 متر مربع و زیربنای16110 مترمربع، باهدف مجتمع پزشک روستایی و تنها با پذیرش 14 نفر دانشجوی پزشكی زیر نظر دانشگاه شیراز آغاز به کار نمود. ساختمان آموزشی و کمک آموزشی (الحاقی) دارای 12500 متر مربع مساحت می باشد كه فاز یک آن به متراژ 9000 متر مربع در بهمن ماه 1389 به بهره برداری رسید و تكمیل 3500 متر مربع در قالب فاز دوم از تیر ماه 1390 شروع گردید که در سال 91، 490 متر مربع آن در قالب مجموعه کلاسهای آموزشی به ساختمان الحاقی اضافه گردید. ساختمان نیمه تمام مرکز تحقیقات دانشگاه به مساحت 2200 متر مربع به سلف سرویس، تغییرکاربری داده و هم اکنون با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 90% در دست احداث می باشد.

   در سال 1364 مدرسه عالی پرستاری در این دانشکده ادغام و به آموزشکده پرستاری تبدیل و از این سال کاردانی پرستاری با 47 نفر دانشجو اضافه گردید.

طبق مفاد صورتجلسات شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی درسال 1366 ضمن تایید رشته پزشکی و ارتقاء کاردانی پرستاری به کارشناسی پرستاری، رشته کاردانی علوم آزمایشگاهی با 32 نفر دانشجو به این دانشکده افزوده شد.

   این دانشکده از نظر مالی و اداری طبق موافقت شورای گسترش دانشگا ههای علوم پزشکی درسال 1373 مستقل اعلام گردید و مستقیما زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیتهای خود را ادامه داد.

پس از افزوده شدن رشته علوم آزمایشگاهی شبانه درسال 1375 استقلال آموزشی دانشکده نیز اعلام، که پس از استقلال آموزشی، برای اولین بار ترم ششم علوم پایه و فیزیوپاتولوژی در سال1376 در این دانشکده اجرا گردید.

از سال 84 تا 88 رشته های کاردانی بهداشت خانواده و مبارزه با بیماریها اضافه گردید .

رشته های هوشبری و اتاق عمل (به صورت تکمیل ظرفیت در بهمن ماه ) از سال 84تا 87 اضافه گردید.

رشته کاردانی فوریتهای پزشکی در نیمسال دوم 1385 به رشته های این دانشگاه افزوده گردید.   رشته کارشناسی بهداشت عمومی در سال 91 به رشته های این دانشکده افزوده گردید.

پذیرش دانشجوی کارشناسی فوریت های پزشکی از سال 92 آغاز گردید.

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد بیوشیمی از سال 93 آغاز گردید.

     در سال 86 استراتژی ارتقاء دانشکده به دانشگاه با حضور ریاست محترم جمهوری به شهرستان تحقق یافت.