لیست اطلاعات هیات علمی

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه
لیلا احمدی زنان وزایمان استادیار
علی اكبر احمدی آسور بیماریهای قلب وعروق استادیار
محمد اكراهی بیماریهای عفونی استادیار
سید محمد بنی فاطمی خراسانی چشم پزشكی استادیار
احسان بهرامعلی قلب وعروق استادیار
مریم بهمنیار اطفال استادیار
بابك پزشكی بیماریهای داخلی استادیار
علیرضا توسلی پاتولوژی استادیار
محمد جمالی جراحی مغزواعصاب استادیار
علی حسینی پور بیهوشی استادیار
علی  اصغر خالقی طب اورژانس استادیار
فاطمه خواجه پاتولوژی استادیار
امیر رضا دهقانیان آسیب شناسی استادیار
حبیب اله ذاكری بیهوشی استادیار
زهرا زارعی جراحی عمومی استادیار
زهرا شیروانی زنان وزایمان استادیار
فاطمه عابد پور رادیولوژی استادیار
میلاد عبائیان رادیولوژی استادیار
علیرضا عسكری ارتوپدی استادیار
فرشته كلهری توانبخشی وطب فیزیك استادیار
رویا كوكبی زنان وزایمان استادیار
محمدحسین لهراسب پوست استادیار
سمیه معتضدیان روان پزشكی استادیار
سیاوش معتضدیان گوش وحلق وبینی استادیار
مریم مقبول آسیب شناسی استادیار
فرهود نیكویی پزشكی اجتماعی استادیار
سلمان وجدانی بیهوشی استادیار
محمدكاظم وكیل داخلی استادیار
غلامعباس ولی  زاده بیماریهای قلب وعروق استادیار
آروین هدایتی روان پزشكی استادیار
محمدهاشم هاشم پور طب سنتی استادیار
علی خانی جیحونی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار
علیرضا ابراهیمی نژاد زیست فناوری دارویی استادیار
سید محمد حسین افسریان قارچ شناسی پزشكی استادیار
محمدابراهیم آستانه بافت شناسی استادیار
راحله ثابت  سروستانی پرستاری استادیار
كاظم جوانمردی فیزیولوژی استادیار
آوا سلطانی حكمت فیزیولوژی استادیار
محمدرضا عطاء اللهی ایمنی شناسی پزشكی استادیار
مجتبی فرجام فارماكولوژی استادیار
ژیلا فریدونی پرستاری استادیار
افسانه قاسمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت استادیار
سید امین كوهپایه فارماكولوژی استادیار
زهره ماكولاتی علوم تشریحی استادیار
محمدعلی مباشر زیست فناوری دارویی استادیار
سهراب نجفی  پور ویروس شناسی استادیار
مجید نجفی كلیانی پرستاری استادیار
مجید نقدی علوم تشریحی استادیار
رضا همایونفر تغذیه استادیار
غلامحسن حدادی فیزیك پزشكی دانشیار
منظربانو شجاعی  فرد فیزیولوژی دانشیار
محمدحسن مشكی باف بیوشیمی بالینی دانشیار
زهراء بازرگانی كلیه كودكان استادیار
محمدحسن حورنگ جراحی اطفال استادیار
سام زراعتیان نژاددوانی جراحی قلب وعروق استادیار
یوسف غلام پور ریه استادیار
ابراهیم فلاح زاده ابرقوئی گوارش بالغین استادیار
نریمان قناطیر خون وسرطان استادیار
سید علاء كاظمینی گوارش بالغین استادیار
سینا كرمی مقام نوزادان استادیار
پوپك محقق روماتولوژی بالغین استادیار
قاسم نیكفر غدداطفال استادیار
بهنام هدایت غددداخلی ومتابولیسم استادیار
میترا یزدانی سروستانی گوارش و كبد بالغین استادیار
مهدی امیرخانی پرستاری مربی
محمود آغولی انگل شناسی مربی
ابوالقاسم آوند زبان انگلیسی مربی
پژمان باقری اپیدمیولوژی مربی
مصطفی بیژنی اصل پرستاری مربی
سعیده جعفر زاده پرستاری مربی
جواد جمشیدی ژنتیك انسانی مربی
حسن جمشیدی هوشبری مربی
محمود حاتمی مدیریت پرستاری بهداشت جامعه مربی
غلامرضا حریری پرستاری مربی
عباس عبدالهی باكتری شناسی پزشكی مربی
طاهره غلامی ارگونومی مربی
رقیه  بیگم قدسی  فسائی فیزیولوژی مربی
محمد قربانی هماتولوژی مربی
شهناز كریمی پرستاری مربی
امین كیانی بهداشت و ایمنی مواد غذایی مربی
فرزانه مباشری اپیدمیولوژی مربی
زهرا مرادی مامایی مربی
علی مروج ایمنی شناسی پزشكی مربی
محدثه معتمد جهرمی پرستاری مربی
یاسر منصوری ژنتیك مربی
بهنوش میلادپور بیوشیمی بالینی مربی
محمدمهدی نقی زاده جهرمی آمارزیستی مربی
فاطمه نوروزی میكروب شناسی مربی
لیلا نیك روز پرستاری اطفال مربی
مجتبی وردیان مهندسی هسته ای(پرتوپزشكی) مربی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا
  • استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
  • کدپستی: 86688 - 74616
  • 6 - 53350994 - 71 - 98+
  • info@fums(dot)ac(dot)ir