بازرسی

 • تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ملی و استانی برای سنجش میزان « مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.
 • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع. 
 • تهیه گزارشات نوبتی درفواصل زمانی مختلف برای اطلاع بالاترین مقام اجرایی از عملکرد واحدهای اجرایی. 
 • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور 
 • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی های انجام شده 
 • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارشات آن به مدیران 
 • آموزش و توانمند سازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه. 
 • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم ا زعملکرد کارکنان ومدیران به واحدامور اداری برای اعمال در وضعیت ومزایای استخدامی آنها در چارچوب قوانین

تصويب نامه حقوق شهروندي

pdf تصويب نامه حقوق شهروندي

پاسخگویی به شکایات

 • دریافت شکایات حضوری و مکتوب مردم (مراجعین) از واحدها و کارکنان
 • بررسی و تحقیق پیرامون صحت یا سقم موضوع شکایات وپیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به  شاکی
 • بررسی و پاسخگویی درخصوص مراجعات به نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و ...
 • جمع بندی شکایات در مقاطع زمانی مختلف و تجزیه تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش برای بالاترین مقام اجرایی دستگاه  به گونه ای که موجب کاهش شکایات مردمی گردد.

معرفی اداره بازرسی عملکرد و شکایات

نام و نام خانوادگی: زهرا میرزازاده
سمت: سرپرست دفتر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
پست الکترونیک :  

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرحمن کوچکی
سمت: کارشناس پاسخگویی به شکایات
پست الکترونیک :

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرحمن کوچکی،حمیده ارجمند
سمت: کارشناس بازرسی
پست الکترونیک :

ارزیابی

1- ارزیابی عملكرد دستگاه: 

 • همکاری درتهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی.
 • اجرای دستور العمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرم های مربوط و تهیه مستندات لازم . 
 • احصاء فرم های تکمیل شده و مستندات آن ها. 
 • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دستگاه 
 • برگزاری كمیته ارزیابی عملكرد. 
 • گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری در مقاطع زمانی تعیین شده 
 • نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد . 
 • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرایی و ارائه پیشنهادیهای لازم . 
 • انجام سایر اموری که درچارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری ارجاع می گردد. 


2-ارزیابی عملكرد مدیران وكاركنان: 

 • برگزاری كلاس های توجیهی 
 • توزیع فرم های ارزیابی عملكرد
 • نظارت بر نحوه تكمیل فرم ها
 • جمع آوری فرم ها 
 • بررسی ومستند سازی فرم ها 
 • اعلام نتایج به معاونت توسعه مدیریت

آشنایی با اداره بازرسی عملکرد و شکایات

مقام معظم رهبری :

 نظارت درونی و احساس حضور در محضر حق،مانع از تخلف انسانها می شود.اما این عامل در همه انسانها و به قدر کافی وجود ندارد.

مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد  و پاسخگوئی به شکایات، بعنوان یكی از مدیریت های ستادی دانشگاه و زیر نظر مستقیم رئیس دانشگاه در محورهای ارزیابی عملكرد، بازرسی از واحدهای تابعه دانشگاه و نیز پیگیری شكایات مرتبط با ارائه خدمات مختلف در واحدهای مذکور ایفای نقش میكند.

این مدیریت در راستای وظیفه نظارتی خود، عملكرد كلیه واحدهای تابعه دانشگاه را بطور محسوس و نامحسوس مورد ارزیابی قرار داده و گزارشات خودرا پس از بررسی كارشناسی و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع مشكلات موجود، بصورت مستقیم به رؤیت ریاست محترم دانشگاه و یا معاونین ذیربط می رساند. تا با دریافت نظرات ارشادی ایشان تا حد امكان نسبت به رفع مشكلات اقدامات لازم صورت گیرد.

بر اساس قوانین موجود ارتباط مستقیمی با دفتر ارزیابی عملكرد و پاسخگویی به شكایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین اداره كل بازرسی استان فارس داشته و حسب مورد گزارشاتی را به منظور پیگیری اصلاح­­­ قوانین یا آئین نامه های ناقص یا مغایر با هم برای مراجع ذیربط ارسال می كند.

همکاری و هماهنگی با شورای تحول اداری دستگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازاتارزیابی عملکرد دستگاه،نظارت برحسن اجرای برنامه های ارزیابی عملکردوتحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر مقاطع زمانی تعیین شده،انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامهای ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دستگاه اجرائی و ارائه پیشنهادهای لازم وانجام سایر اموری که در چارچوب برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه از طرف سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارجاع می گردد.

 

ارزیابی عملکرد کارکنان سال93

همکاران محترم، پس از دریافت فایل راهنمای ارزشیابی و فایل اجرایی که به صورت فشرده می باشد در پیوست می باشد مراحل زیر را انجام دهید : 

مرحله اول : ابتدا فایل را از حالت فشرده بیرون بیاورید . برای این کار بر روی فایل دانلود شده ، کلیک راست کرده و گزینه Extract hereرا انتخاب نمایید.

مرحله دوم : فایل Wordکه راهنمای نرم افزار می باشد را باز کرده و به صورت کامل مطالعه نموده و طبق آن عمل نمایید .

توضیح : در مورد مرحله اول اگر گزینه Extractوجود نداشت باید نرم افزار Winrarبر روی سیستم نصب نمایید.

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا
 • استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا
 • کدپستی: 86688 - 74616
 • 6 - 53350994 - 71 - 98+
 • info@fums(dot)ac(dot)ir