دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

تماس با ما

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی فسا دانشگاه فسا دانشگاه علوم پزشکی فسا فرهنگی دانشجویی فرهنگی و دانشجویی دانشجویی و فرهنگی معاونت فرهنگی معاونت فرهنگی و  دانشجویی معاونت دانشجویی و فرهنگی درمان معاونت درمان بهداشت معاونت بهداشت توسعه مدیریت مدیریت منابع توسعه و مدیریت ...

لیست دفاتر پیشخوان فسا

لیست دفاتر پیشخوان فسا ردیف آدرس مدیر 1 فلکه سنگی خانم سمیه برومند 2 بلوار صاحب الزمان آقای مصطفی رحیمی 3 روبروی ثبت احوال آقای محمد علی حسینی 4 خیابان رسالت خانم سمیه فیوضی 5 فلکه سینما بسمت پمپ بنزین خانم مریم اکبر زاده 6 نرسیده ...

تماس با ما

تماس با ما نشانی: استان فارس، فسا، میدان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا شماره تلفن های دانشکاه   کد شهر فسا 071 مرکز تلفن 53350994-6 نمابر 53357091 حوزه ریاست 53355012 53357093-4    مدیریت ...

نظر سنجی

نظر سنجی آیا از ظاهر سایت رضایت دارید؟ عالی خوب متوسط ضعیف